I vår juridiska tjänst för inkasso- och betalningsföreläggande hjälper vi Er som ombud genom hela ärendet. I och med att vi agerar ombud, innebär det att fordran kvarstår i Ert namn och att inga mellanhänder behövs.

Behov av löpande åtgärder för indrivning/betalningspåminnelser?

Är ni i behov av löpande bevakning av er kundreskontra och hjälp med inkasso, ber vi er läsa mer i Reskontra, betalningsuppdrag och -bevakning.

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan.