Vi värderar företag efter vedertagna vetenskapliga modeller. Vi vill poängtera att en värdering enbart skall ses som ett riktmärke, då värdering inte alltid möter vad marknaden är beredda att betala för bolaget. Vi vill också trycka på att ett företag har många "dolda värden", som inte syns i bokföringen.

 

Kontakta oss för mer information om vår företagsvärderingstjänst.

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan.