Grunden av grunden. Löpande bokföring, eller redovisning, som det också kallas. Redovisningen utförs enligt gällande lagkrav och god redovisningssed samt enligt REKO.

 

Vi jobbar aktivt med att hjälpa våra kunder att känna sig, dels trygga, men också att redovisningen ska vara enkel. Vi hjälper akivt till med att komma med förslag på hur man kan göra det enklare, utan att tumma på de lagar och regler som gäller.

 

I redovisningstjänsten erbjuder vi:

  • Löpande bokföring
  • Registrering och uppföljning av kund- och leverantörsfakturor.
  • Registrering av moms-deklaration.

Tjänsterna kan kombineras för att passa ert företag.

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan.