Misstänker du att ditt företag är på obestånd?

När man misstänker att sitt företag är på obestånd är det viktigt styrelsen skyndsamt upprättar en kontrollbalansräkning (KBR). En vanlig missuppfattning är att så länge man har ett aktiebolag, så kan ägarna aldrig åka på något. Detta stämmer inte. Beroende på vad man har gjort i bolaget och vad man inte har gjort och när det gjordes kan styrelsen åka på personligt betalningsansvar. T.ex. är skatter och avgifter en vanlig sådan post. 

När är bolaget på obestånd?

Regeln är att när mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat, så är bolaget på obestånd. I många fall krävs detta ett mer omfattande arbete, där skulder och intäkter periodiseras, varulager inventeras och värderas enligt särskilda regler, listan kan göras lång.

Att göra jobbet själv, kan kännas överväldigande. Det är därför troligast att det går både snabbare och blir rätt utfört genom att överlåta arbetet till oss.

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan.