Lönehantering och registrering av löner i efterhand är våra två tjänster inom löneområdet.

 

Lönehantering är för våra kunder som vill ha en helhetslösning, där kunden bara behöver skicka in t.ex. tidkort. Vi ser till att lönen följer eventuellt tecknade kollektivavtal och individuella avtal, skickar ut lönebesked med e-post, direkt till löntagaren eller till arbetsgivaren för vidare hantering, eller med vanlig postgång. Underlag för utbetalning kan skickas direkt till banken via BG-utbetalning eller till kunden för manuell utbetalning.

 

Löneregistrering i efterhand är en tjänst vi erbjuder för de som känner att de vill lägga tid på att räkna lön, traktamenten och andra ersättningar själva. Vi registrerar då lönerna för att kunna skapa kontrolluppgifter och lämnar arbetsgivardeklaration.

 

Båda tjänsterna kan erbjudas till fastpris eller på löpande räkning.

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan.