Reko är en nationell standard för redovisningsuppdrag som tagits fram av de två braschorganisationerna SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Riksförbund) och FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) gemensamt.

På Adactio Redovisningsbyrå jobbar vi utifrån Reko.

Vad är Reko?

Reko är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som bygger på att skapa kvalitativa redovisningstjänster. Reko riktar sig i första hand till Auktoriserade Redovisningskonsulter och syftar till att skapa kvalitet i redovisningen till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

 

Att jobba enligt Reko är ett sätt att höja nivån på de tjänster vi erbjuder.

Kontakta oss

Ring oss:

På grund av alla telefonförsäljare har vi valt att inte gå ut med telefonnummer. Men använda gärna "kontakta oss"-sidan, så ringer vi gärna upp.

 

eller starta en konversation med oss genom att använda Facebooks Messenger-app och skanna bilden:

 

 

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan.