Vi erbjuder en rad tjänster, där tanken är att alltid utforma ett skräddarsytt paket utifrån Era behov.

 

Sammanfattningsvis erbjuder vi:

 • Kundreskontra – med påminnelsehantering
 • Leverantörsreskontra – med betalningstjänst
 • Faktureringstjänst
 • Löneadministration – med utbetalningstjänst
 • Likviditetsrapporter
 • Upprättande av budget – och prognos samt uppföljning
 • Avstämning balansräkning
 • Resultatrapportering
 • Kundanpassade nyckeltalsrapporter
 • Statistik projektredovisning
 • Periodbokslut
 • Skattedeklarationer – moms, arbetsgivaravgifter och periodiska sammanställningar
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning

Under respektive rubrik i menyn kan du läsa vidare om våra tjänster.

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan.