Vi är godkända av Bolagsverket att arbeta som likvidatorer.

 

En likvidation är den lite längre processen för att avsluta ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. De största positiva effekterna av att likvidera kontra att försätta bolaget i konkurs är att en frivillig likvidation så kan kostnaderna för likvidationsboet hållas kraftigt reducerade och det finns en mycket större möjlighet för delägarna att hjälpa till med att t.ex. sälja av lager.

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan.